Основният закон на живота - това е поддържането на динамичното равновесие, или -    хомеостазата. Всеки жив организъм се стреми към нея. Здравият организъм -...