Заявка за опознавателна среща  

 

Тази среща ще ни помогне:

  • да изясним темата или проблема, по който желаете да работите;
  • да изберем най-подходящия метод за работа; 
  • да изградим по-реална представа една за друга;
  • да заложим положителните цели, които желаете да постигнете.

Срещата е с продължителност 30 минути и може да бъде осъществена в офиса на SyEnergy или онлайн.