Основният закон на живота - това е поддържането на динамичното равновесие, или -    хомеостазата. Всеки жив организъм се стреми към нея. Здравият организъм - това е организмът ,които се намира в хармония или динамично равновесие. Какво е болестта? Болестта е...