ТЕС

Пренареждане на матрицата

Какво представлява Пренареждането на матрицата с ТЕС?

Пренареждането на матрицата е метод, който първоначално започва с използването на Техниката за Емоционална Свобода и постепенно се разраства, като позволява на клиента да види конкретен спомен, пряко свързан с проблема, по който работи. Отработването на този спомен му дава възможността да достигне до първопричината, или т.нар. коренна травма, деликатно да я разреши и заедно с това да освободи ограничаващите убеждения, които подсъзнателно си е създал с преживяването.

Защо трябва да разрешим коренните травми и да се освободим от ограничаващите убеждения?

Подсъзнанието ни складира абсолютно всяко едно наше преживяване, било то позитивно или негативно. Интензивните травми и силно стресиращите изживявания обаче подсъзнателно диктуват нашите мисли, влияят на държанието ни и дори понякога изцяло ни ръководят. Как става това?
Когато изпаднем в стресова ситуация, естествената реакция на нашия организъм е да направи ментална снимка на всеки детайл, който я придружава. На практика, част от нас се дисоциира, или направо се откъсва, за да ни предпази за в бъдеще и за да ни помогне по-лесно и безопасно да преживеем тази случка. 
В момента на създаването на това ментално изображение, в мозъка се образуват нови невронни връзки и се изграждат ограничаващи убеждения. Ако в бъдеще попаднем в ситуация, в която се повтарят само 3 елемента от първопричината, мозъкът задейства тези невронни връзки и автоматично влиза в отбранителен режим, като по този начин диктува мислите ни, действията, а дори и физическите симптоми (симптоми на алергии, необясним страх, желание за бягство). 
Също така, фактът, че само 3 повтарящи се елемента са достатъчни, за да се задейства този механизъм, дава шанс на подсъзнанието да създаде на пръв поглед “несмислени” връзки и асоциации между дадена случка и истинската първопричина. Например: абсолютно всеки ден влизаме в конфликт с началника си и почти винаги заради “дреболии”, но някак ни е трудно да се контролираме и да го предотвратим. След работа с Пренареждането на матрицата става ясно, че въпросният началник има същия цвят на очите, същата прическа и се облича по същия начин като нашия преподавател по математика от 3-ти клас, който винаги ни е унижавал за това, че не се справяме с този труден предмет. Понеже сега най-накрая не сме деца, въпреки че подсъзнателно сме останали замръзнали в тази ситуация, имаме шанса да опитаме да се защитим и опълчим на началника-преподавател по математика. Когато обаче разрешим конфликта с преподавателя по математика, отношенията ни с началника започват да процъфтяват.

Как се разрешава коренната травма?

Процесът започва с потупване върху крайните точки на енергийните меридиани, както в прилагането на ТЕС. С Пренареждането на Матрицата обаче се стремим да открием даден спомен, свързан с нашия проблем. Когато намерим такъв, консултантът провежда клиента през него, като му помага да види “замръзналата” си в този спомен версия (своето ЕХО – Енергиен холограмен отпечатък), да изчисти травмата ѝ чрез ТЕС и да я освободи. По време на процеса, клиентът е изцяло в съзнание и след приключването му, той помни цялата му нужна информация.

Деликатно разрешава травмата от минали преживявания

Успешно трансформира ограничаващи убеждения

Позволява отработването на блокирани или несъзнателни спомени 

Бързо намира корена на проблема и го премахва

Свържи се с нас