Нашите мисли и убеждения диктуват не само качеството на живота ни, но и самия ни живот. Като магнит, несъзнаваните ни ограничаващи убеждения привличат и създават ситуации в живота ни, чрез които да се опитаме да ги разрешим, за да се освободим от тях. Ако не сме запознати с този модел на работа на подсъзнанието и отказваме да осъзнаем тези убеждения, ние ще продължаваме да се въртим като хамстер в колелото на негативните си емоции и преживявания.

Енергийната психология е революционно средство за психотерапия, защото съчетава в себе си философията на китайската медицина и методите на западната психология.

Чрез потупване по крайните точки на енергийните меридиани по тялото, чрез медитация, визуализация, различни техники на дишане, в комбинация с уменията на опитен енергиен терапевт, способен изкусно да държи полето на безопасност, тялото на клиента е способно само да намали нивата на хормоните на стреса. Намалявайки нивата на тези хормони, клиентът изпада в медитативно състояние, където на повърхността могат да излязат вече несъзнаваните ограничаващи убеждения, страхове и модели. Тук е мястото да уточним, че това медитативно състояние се различава от изпадането под хипноза или влизането в регресия. С помощта на терапевта, клиентът провежда един своеобразен осъзнат разговор с подсъзнанието. По този начин той получава възможност да види живота си от нова гледна точка, да размисли над аспектите, да промени старите модели и така да изгради нови невронни връзки в мозъка. Тези нови връзки пречупват навици и изграждат нови стратегии за справяне в ситуации, които са ни се стрували невъзможни.

Енергийната психология носи дългосрочни подобрения.

Бидейки свободни вече да избираме как да реагираме в дадена ситуация, ние поемаме силата си в ръце и сме способни да променим целия си живот. Живеейки с по-ниски нива на стрес, защото вече не възприемаме света и живота като наши врагове, ние сме способни да запазваме хармонията в себе си, да запомняме повече, да се концентрираме по-лесно и въобще да живеем в момента. Ние ставаме способни да съществуваме осъзнато тук и сега.

Най-великата сила на енергийната психология е нейната постоянна връзка с подсъзнанието.

Можете да се запознаете с методите от енергийната психология, с които ние боравим в раздел “Услуги“.